Kao kad si bio dijete

Armin Stefanović – tužna je ta želja da upoznaš ovo lice što iz mene gleda. Sve što vidiš to su prazne skice: snovi od prašine i leda.

Kao kad si bio dijete

Jedan momenat je sve što treba

Da čovjeku otvori oči

Da pogleda uzdahe

Pomiluje uspomene

I zagrebe oštro

Po pijesku života

Kao nestašno dijete

Sve je tama

Jedna ogromna noć što guta

Nas u nama

Pretvara sve ulice

Potoke, šume, rijeke, planete…

U jedno

Što ne postoji

Jedan momenat je sve što treba

Da se sjedinimo

S vječnim mrakom

Ogromne noći što guta

Sve je tama

Kad ih pustiš da lete

Sve grube sitnice života

Kao kad si bio dijete

Izvor fotografije: Google

Please follow and like us: