Riječ urednice: Slovo o “Slovu”

Počinjem ovu svoju priču, nizašto, bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden,

ako bude, kad ostavim trag mastila na ovoj hartiji što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitlacima magle, kao da nije ni bilo, ili da ne znam šta je bilo.Tako ću moći da vidim sebe kakav postajem, to čudo koje ne poznajem, a čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad.

Časopis Slovo je poduhvat grupe studenata i studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji/e su se po prvi put upustili/e u jedno maglovito putovanje čije je krajnje odredište teško stotinjak stranica. Prvotnu namjeru što potpunijeg ostvarenja ličnosti kroz njen predani i puni angažman u određenom polju nauke ili umjetnosti, realizirali smo kroz osnivanje Časopisa studenata/ica Filozofskog fakulteta u Sarajevu – Slovo, čime nastojimo doprinijeti izgradnji boljih i stručnijih akademskih građana/građanki.

Krajnji cilj Slova jeste postavljanje svojevrsne podloge kroz koju će studenti i studentice izraziti vlastita promišljanja o svijetu koji ih okružuje objavljivanjem i predstavljanjem vlastitih (bilo znanstvenih bilo umjetničkih) radova široj javnosti. Istovremeno, sebi pripisujemo, možda i pomalo ambiciozno, ulogu u otrgavanju od zaborava naših prvih koraka u okviru samostalnog istraživačkog rada, objedinjujući studentske radove različite tematike i strukture.

Naime, komunikacija nam nikada nije bila dostupnija, bliža i jednostavnija, ali čini nam se da istovremeno nikada nismo manje komunicirali. Posvećujući posebnu pažnju ovom aspektu razvoja društva, svoje stranice otvorili smo našim kolegama i kolegicama sa drugih fakulteta i univerziteta u BiH i regionu.

Fokus našega Časopisa jeste kvalitet sadržaja, no pored znanstvenih i umjetničkih radova različite tematike, u prvom broju donosimo Vam i nekolicinu umjetničkih fotografija, autorskih radova naših kolega i kolegica, čime Časopis nastojimo kreativno urediti. Stranice Slova obogatili smo i prikazima dviju knjiga, kao i dvama prijevodima. U prvom broju možete pročitati i eseje koji se referiraju na uvijek aktuelne teme koje okupiraju pažnju studenata i studentica. Veoma smo po-nosni na naše književnoumjetničke radove, te Vam u prvom broju predstavljamo, pored pjesama i kratkih priča, i jednu dramu. Sa iznimnim zadovoljstvom donosimo Vam i intervju sa jednim od najistaknutijih i najčitanijih naših književnika današnjice – Aleksandrom Hemonom.

Uvodnik ne možemo zaključiti a da se ne zahvalimo svim našim profesorima i profesoricama, asistentima i asistenticama, Dekanatu, i uposlenicima/icama Biblioteke Filozofskog fakulteta u Sarajevu na uvijek korisnim savjetima, pohvalama i kritikama, i osobito na riječima podrške i odobravanja, koje su itekako imale odjeka u našim ponekad nesigurnim prvim koracima.

Kako je svaki pionirski poduhvat doista testni na svim poljima njegova djelovanja, svjesni smo da će određenih grešaka i propusta biti, no nadamo da će biti minimalni te se radujemo svakoj konstruktivnoj kritici koja će nam pomoći u našem daljem razvoju i napretku. Možda pomalo i zaneseni nebrojenim mogućnostima i vratima spoznaje koja se neprestano otvaraju pred našim očima, poneseni dahom mladosti i iskrenom željom za radom, svakom stranicom nastojali smo osvijetliti krajnje odredište Slova. Nadamo se da smo barem djelimično uspjeli, te Vas sa iskrenom nadom u bolje i ljepše sutra pozivamo da nam se pridružite na našem putovanju traženja znanja, oblikujući vlastite misli, i izgrađujući same sebe kroz stranice našega Slova, učinivši ih i sadržajno i tematski kvalitetnijim i kreativnijim.

Zerina Čopra

Please follow and like us: