Časopis “Slovo” traži nove članove redakcije: Konkurs za izbor saradnika/ica

K O N K U R S

Časopis studenata/ica Filozofskog fakulteta u Sarajevu – Slovo – raspisuje konkurs za izbor saradnika/ica na sljedeće pozicije:

1. Glavni/a urednik/ca – jedan/jedna (1) izvršitelj/ica

2. Članovi redakcije – pet (5) izvršitelja/ica

3. Stručni/a saradnik/ca – optimalno

4. Lektor/ica (bosanski, hrvatski i srpski jezik) – dva/dvije (2) izvršitelja/ice

5. Lektor/ica (engleski jezik) – jedan/jedna (1) izvršitelj/ica

Opći uvjeti: Kandidat/kinja treba imati status studenta/ice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kandidat/kinja je dužan/na poslati kraću biografiju sa naznačenim odsjekom, godinom studija, brojem telefona i e-mail adresom. Svaki/a kandidat/kinja koji/a zadovolji navedene uvjete bit će pozvan/na na intervju.

Konkurs ostaje otvoren do 29. septembra 2019. godine (do 00.00 sati), a prijave na konkurs potrebno je poslati na e-mail adresu: redakcija.slovo@gmail.com. Predmet e-maila (engl. subject e-mail) treba nasloviti: Prijava na konkurs.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem navedenog e-maila, kao i putem naše veb-stranice: casopisslovo.com i Facebook-stranice: Časopis Slovo.

Kandidati/kinje će o izboru biti obaviješteni/e putem e-mail adrese najkasnije do 14. oktobra 2019. godine.

U Sarajevu, 14. septembra 2019. godine

Redakcija Časopisa Slovo

Please follow and like us: