Impressum

Izdavač / Publisher

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta (STAFF)

Franje Račkog 1, Sarajevo, BiH

kontakt-telefon: +387 33 253 137

e-mail: staff.unsa@gmail.com

Redakcija / Editorial Staff

Jasmina Mujezin, Nejra Čehajić, Dženeta Rovčanin, Amina Sivac, Amela Mustafić

E-mail: redakcija.slovo@gmail.com

Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-Chief

Jasmina Mujezin

Sekretarka Redakcije / Assistant Editor

Aida Hasović

Lektura i korektura / Language Editing

Bosanski, hrvatski i srpski jezik / Bosnian, Croatian and Serbian language editing: Dženeta Rovčanin, Aida Hasović

Crnogorski jezik / Montenegrin language editing: Tijana Rakočević

Engleski jezik / English language editing: Aida Šatrović

Prijevod na engleski jezik / Translation to English

Aida Šatrović

Fotografija / Photography

Nejra Čehajić

ISSN 2303-551X (Štampano izd.)

ISSN 2303-5609 (Online izd.)