Kontakt

Adresa: Franje Račkog 1, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Broj telefona: +387 33 253 137

E-mail: redakcija.slovo@gmail.com

Facebook page: Časopis Slovo