O nama

Slovo je časopis studenata i studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a koji je osnovan 2014. godine. 

Sadržaj Slova čine studentski i književnoumjetnički radovi, kao i prijevodi i prikazi knjiga autora širom regiona. U svakoj ediciji nalazi se i po jedan intervju. Dosad, Slovo je doživjelo pet izdanja. Otpočetka, naš cilj je da čitalačkoj publici pružimo kvalitetan sadržaj. Redakcijski kolegij čine studenti i studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 

Časopis Slovo izlazi jednom godišnje i besplatan je. Objavljuje se na web-stranici: www.casopisslovo.com. Štampanje Časopisa finansijski je potpomogao Filozofski fakultet u Sarajevu. Mišljenja i stavovi izneseni u objavljenim radovima predstavljaju stavove i mišljenja autora i autorica, te nisu nužno i stavovi Redakcije, kao ni Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

The journal Slovo is published on a yearly basis and is free. It can be accessed on the web-page: www.casopisslovo.com. The printing of the magazine is financially endorsed by Faculty of Philosophy in Sarajevo. The opinions and beliefs expressed by the various authors belong solely to the authors, and do not necessarily reflect the opinions and beliefs of the Editorial Staff or the Faculty of Philosophy in Sarajevo.